teckomatorp 1

Västergatan

Inom en radie av cirka 200 meter finns bl.a. butik, bibliotek, låg- och mellanstadieskola. Avstånd till pågatågsstation är cirka 600 meter.

Västergatan 34 A-F, K-T

Västergatan

Fastigheten omfattar 18 stycken lägenheter i radhusform, byggda 1979.

Till varje lägenhet finns det en uteplats.

Västergatan 34 G-H

Västergatan höghus

Fastigheten omfattar ett 2-vånings bostadshus med 8 lägenheter, byggt 1955 och ombyggt 1992.

Teckomatorp

SÖK LEDIGT

- i Teckomatorp

UTHYRNING

Telefontid 10.00-12.00 via vxl. E-post