Lägenhetsunderhåll

Behovsanpassat lägenhetsunderhåll

Underhåll samt bedömning av golv i lägenheten ansvarar AB SvalövsBostäder för.

AB SvalövsBostäder ansvarar för underhåll av vitvaror i lägenheten. Om kyl eller frys går sönder repareras dessa (inom rimliga kostnader), annars byts de utan kostnad för hyresgästen. Vid byte av spis sker en standardförbättring då vi alltid byter från spisplattor till keramikhäll. Detta medför en höjning av hyran. Skador orsakade av hyresgästen står AB SvalövsBostäder inte för utan betalas i sin helhet av hyresgästen.