teckomatorp 1

Plåtslagaregatan

Bostadsområdet är barnvänligt och bilfritt samt har mycket träd och grönytor med lek- och sittplatser. Alla lägenheter i markplan har uteplats och en del lägenheter har inglasade balkonger. 

Parkeringsplatser finns på området. Garage finns att hyra i mån av tillgång.

Inom en radie av cirka 400 meter finns bl.a. butik, bibliotek, låg- och mellanstadieskola. Avstånd till pågatågsstationen är 500 meter.

Plåtslagaregatan 4

Plåt 4

Fastigheten omfattar tre 2-vånings bostadshus med 34 lägenheter, byggda 1968 samt ombyggda och renoverade 1993.

Plåtslagaregatan 6

Plåt 6

Fastigheten omfattar tre 2-vånings bostadshus med 31 lägenheter, byggda 1972 samt ombyggda och renoverade 1993.

Teckomatorp

SÖK LEDIGT

- i Teckomatorp

UTHYRNING

Telefontid 10.00-12.00 via vxl. E-post