Styrelsen

Styrelsen i AB SvalövsBostäder verkar även som styrelse i AB SvalövsLokaler.

Ordinarie ledamöter                                                       
Gunnar Bengtsson (s)          Ordförande
Ingrid Ekström       (sd)         Vice ordförande
Ann Pettersson      (m)
Annie Carlsson      (s)
Ida Andersson       (c)                             

Ersättare
Clas Hallberg         (s)
Johan Wigrup        (c)
Claes Malmberg    (m)
Hjördis Nilsson      (fp)
Conny Törnkrantz (sd)