Styrelsen

Styrelsen i AB SvalövsBostäder.

Ordinarie ledamöter                                                       
Sten Wendel                 Ordförande
Conny Törnkrantz         Vice ordförande
Kent Kronqvist
Maria Börjesson
Christer Laurell                         

Suppleanter
Sebastian Nilsson
Katarina Hollosy Boo
Ann Pettersson