Du som skall flytta

Det är vår förhoppning att våra hyresgäster ska trivas och bo kvar hos oss. Om du av något skäl kommer att flytta inom AB SvalövsBostäder eller till annat boende har vi sammanställt en del punkter som underlättar för dig.

När du säger upp din lägenhet har du 3 månaders uppsägning (3 hela kalendermånader). Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad (hel kalendermånad). 

Om du har hyresavtal för garage eller extra förråd upphör dessa samtidigt med hyresavtalet för bostad, om inte annat avtalas vid omflyttning/avflyttning.

Vid avflyttning gäller att lägenheten ska vara tömd, städad och besiktigad till kl 12.00 den 1:e i månaden. Om den 1:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag gäller den första vardagen i månaden.

Nycklarna lämnar du till husvärden vid slutbesiktningen - det gäller även nycklar till tvättstuga, extra förråd och garage.

Om du enligt överenskommelse överlämnar utrustning (som ej är standard) eller någon ombyggnad till inflyttande hyresgäst finns en blankett att ladda ner och fylla i här. Denna ska överlämnas till ansvarig besiktningsman i samband med slutbesiktningen.

Under uppsägningstiden får du vara beredd att visa din lägenhet. AB SvalövsBostäder erbjuder lägenheten till ny hyresgäst, som får ditt telefonnummer för att träffa överenskommelse om lämplig tidpunkt för visning.

Kom-ihåg!

Ändra abonnemang på telefon och bredband

Gör adressändring så att du är folkbokförd på rätt adress.

AB SvalövsBostäder anmäler till Eon/Kraftringen att du flyttar ifrån din lägenhet.