Källsortering

Vi samlar dagligen på oss en mängd saker som skall kastas. Men tänk på att alla sopor inte är skräp. Med våra hyresgästers hjälp vill vi värna om miljön genom att börja källsortera. Nedan följer en beskrivning över olika avfall och hur de skall hanteras.

RESTAVFALL (HUSHÅLLSAVFALL)
Bland annat dammsugarpåsar, diskborstar, cellplast/frigolit till förpackningar, vissna blommor m.m. Tänk på att skrymmande avfall såsom t.ex. frigolit skall vikas och tryckas ihop. Här får inte läggas farligt avfall såsom färg- och limrester, lösningsmedel, glödlampor, lysrör etc. Farligt avfall se angiven punkt nedan.
Vad händer med restavfallet? Allt restavfall energiåtervinns genom förbränning.

MATAVFALL 
Under 2018 startade vi upp matavfallshantering i Teckomatorp (Fältgatan, Ringvägen, Södra Solhemsgatan och Västergatan) med ett lyckat resultat. Under slutet av 2019 fortsatte vi med Möllegatan och Ryttaregatan i Svalöv och i månadsskiftet februari/mars 2020 gick vi vidare med Billeberga, Tågarp och Kågeröd.
Det som räknas som matavfall är till exempel skal från frukt och grönsaker, kaffe- och tesump med filter, råa och lagade matrester, äggskal, snittblommor (som du har i vas), hushållspapper, fiskrens och räkskal. Matavfallet blir till slut nyttig biogas och gödsel. Det är viktigt att man använder sig av de bruna påsarna som delas ut då påsar eller kassar av plast förstör matavfallet. Samma gäller biopåsar som är gjorda av plast eller majs. 

RETURPAPPER/TIDNINGAR
Till returpapper räknas dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och skrivpapper. Papperskassar sorteras som pappersförpackningar. Självhäftande kuvert och fönsterkuvert kan läggas i returpapper ifall man river bort alla klibbiga flickar och fönstret.
Vad händer med tidningarna? Materialet skickas till pappersbruk där det används för tillverkning av nytt tidningspapper, servetter, hushålls- och toalettpapper.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Tomma mjölk-, fil- och juiceförpackningar, äggkartonger, tvättmedelspaket, papperskassar, bruna och vadderade kuvert/påsar, wellpapp (kartong) och omslagspapper. Förpackningarna skall vara rena och ursköljda. Vik ihop förpackningar så de blir mindre skrymmande, lägg fler mindre förpackningar i en större. Större emballage skall du själv transportera till återvinningscentralen. Dessa får inte kastas i miljöhuset.
Vad händer med förpackningar av papper? Pappersförpackningarna går till tillverkning av ny kartong eller ytskikt till gipsskivor.

HÅRDA OCH MJUKA PLASTFÖRPACKNINGAR
Schampo- och tvålflaskor, diskmedelsflaskor, margarinaskar, glasslådor, matburkar, plastlock och läsk- och saftflaskor som inte kan pantas samt plastpåsar och plastfolie. Förpackningarna skall vara rena och torra när de kastas. Plocka bort sådant på förpackningarna som inte är plast och lägg dessa delar där de hör hemma t.ex. metallhandtag läggs bland metallförpackningar.
Vad händer med förpackningarna av plast? Plasten transporteras till återvinningsindustrin för förädling och tillverkning av nya plastprodukter såsom rör, plastmöbler, sopsäckar bärkassar och kabelskydd.

METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar, aluminiumfolie, aluminiumformar, metalltuber (för kaviar, tandkräm m.m.), metallock, rör för vitaminer och läkemedel, kapsyler och värmeljushållare. Förpackningarna skall vara rena och ursköljda.Består förpackningarna av flera material som är lätt åtskiljbara t.ex. lock av plast, sortera då dessa vart och en för sig.
Vad händer med förpackningar av metall? Efter transport till återvinningsindustrin sönderdelas och sorteras metallen med hjälp av magneter av olika slag. Metallen används till konservburkar, motordelar armeringsjärn mm.

GLASFÖRPACKNINGAR
Färgat och ofärgat glas sorteras var för sig. Keramik och porslin får inte läggas i behållaren. Lämna alla tomflaskor som kan pantas i en livsmedelsaffär. Förpackningarna skall vara rena och ursköljda. Lock och kapsyler sorteras after respektive material, hårdplast eller metall.
Vad händer med förpackningar av glas? Glaset används av olika glasbruk till tillverkning av nya flaskor och burkar. Återvunnet glas används även till glasull och som flytmedel i betong.

GLÖDLAMPOR/LÅGENERGILAMPOR
Läggs i separat kärl märkt glödlampor/lågenergilampor. Vad händer med glödlampor/lågenergilampor? Mellanlagras på återvinningsstationen som farligt avfall innan det transporteras för återvinning eller destruktion.

BATTERIER
Batterier till klockor, kameror, leksaker, mobiltelefoner, musikapparater mm. Större batterier såsom bilbatterier skall lämnas till kommunens återvinningscentral.
Vad händer med batterier? Mellanlagras på återvinningsstationen som farligt avfall innan det transporteras för återvinning eller destruktion.

SOPFRAKTIONER SOM SKALL LÄMNAS TILL KOMMUNENS ÅTERVINNINGSCENTRAL

FARLIGT AVFALL
Hit räknas lim-, färg- och oljerester, hushållskemikalier, lösningsmedel, bilbatterier, lysrör, termometrar m.m. Spola aldrig ner flytande miljöfarligt avfall i toaletten eller i vasken, eftersom det kan orsaka skada.
Farligt avfall skall lämnas till kommunens återvinningscentral.

EL- OCH ELEKTRONIKAVFALL
Eldrivna apparater, leksaker, och verktyg innehåller ofta ämnen som är skadliga för miljön. Elavfall skall lämnas till kommunens återvinningscentral.

GROVAVFALL
Hushållsavfall som inte kan sorteras bland blandat restavfall eller förpackningar exempelvis möbler, cyklar, mattor och annat skrymmande.
Grovavfall skall lämnas till kommunens återvinningscentral.

DE VANLIGASTE SOPSORTERINGSFRÅGORNA:
Varför ska man sortera ofärgat och färgat glas var för sig? Jag har hört att det blandas sedan i alla fall!
Allt glas hålls separerat var för sig och återvinns separat. Sopbilarna som hämtar glaset vid miljöhusen har ett flertal fack på flaket så att de kan hålla färgerna separerade.

Hur mycket ska man diska och rengöra förpackningarna?
Om det finns matrester eller om förpackningen är kladdig så måste den rengöras.

Rengör förpackningarna så att de blir trevliga att hantera och inte luktar illa.
Det räcker ofta med att skölja ur förpackningen och låta den stå och torka.

Kan glödlampor läggas i en glasbehållare alt hushållsavfall?
Nej. Glödlampor betraktas som farligt avfall och sorteras i särskilt kärl.

Måste man ta bort t ex metallringen som blir kvar på flaskan när man skruvat bort korken?
En bra tumregel vid källsortering är att man aldrig ska behöva använda ett verktyg för att separera två material åt. Går det inte att separera enkelt så sorteras förpackningen alltid efter det viktmässigt dominerande materialslaget, i det här fallet blir det glas.

Hur sorterar man sprayburkar av metall?
Tomma sprayburkar sorteras som en metallförpackning. Sprayburken är tom när det inte kommer någonting ur den när sprayknappen är nedtryckt. Sprayburkar med innehåll kvar skall lämnas till kommunens återvinningscentral.

Hur sorterar man mjölk- och juiceförpackningar, de har ju en hinna av plast/aluminium på insidan?
Förpackningen består mest av kartong och sorteras som kartong-/pappersförpackning.
Hinnan av plast/aluminium tas bort senare i återvinningsprocessen.

TACK FÖR ATT DU KÄLLSORTERAR!