Ordningsföreskrifter

AB SvalövsBostäder arbetar med att skapa ett trivsamt och omtyckt boende för våra hyresgäster - en del av detta arbete är våra ordningsföreskrifter.

Användning av lägenheten
Lägenheten är till för boende. Bostadens tekniska system är dimensionerade för ett begränsat antal boende i bostaden om 1 rok max 2 personer, 2 rok max 3 personer, 3 rok max 5 personer, 4 rok max 6 personer och 5 rok max 8 personer. Affärsmässig verksamhet får inte bedrivas i lägenheten

Förråd
Vid inflyttningsdagen är tillhörande förråd låst med ett hänglås. Detta kan öppnas av områdets husvärd. Tänk på att inte förvara några saker i förrådet utav större värde - en hemförsäkring täcker normalt inte kostnaderna för värdefulla saker vid ett inbrott i förråd. Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor eller gaser i förråden. Endast en uppsättning av däck är tillåtet att förvara i förrådet, d.v.s. max 4 st. 

Parkering
Parkeringsplatsen är endast avsedd för personbil/motorcykel. Parkering av släp och husvagn är inte tillåten. Parkeringsplatsen får dock inte användas som en långtidsparkering (mer än 1 vecka) eller en upprepad veckoparkering. Fordon som är i sådant skick att det enl. bilskrotningsförordningen betecknas som skrotbil, får inte förvaras uppställt på parkeringsplatsen. 

Trapphus
Trapporna ska vara fria från "lösa saker" - d.v.s. inga barnvagnar, dörrmattor osv. får placeras ut. Rullatorer anses av Räddningstjänsten i Svalöv vara godtagbart i trapphusen om de ställs på så vis att de inte förhindrar utrymningsvägarna. Det skall vara minst 90 cm i gångarna in för att det skall vara godkänt. Samma regler gäller för loftgångarna på Plåtslagaregatan.

Affischer
AB SvalövsBostäder godkänner ingen affischering i några trapphus eller övriga gemensamma utrymmen.

Husdjur
Hyresgäster som har katter eller hundar måste, för den allmänna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar. Det är särskilt viktigt att de hålls borta från  barnens lekplatser. Hyresgästerna får inte bedriva verksamhet/kennel i lägenheterna eller ha några pälsdjur/fjäderfä som inte bedöms som ett sällskapsdjur. För en del djur (ex.ormar) krävs ett tillstånd. 

Persienner
AB Svalövsbostäder tillhandahåller inga persienner, det sker heller ingen reparation eller byte av tidigare uppsatta persienner. 

Lysrör, glödlampor, batterier och säkringar
Hyresgästen ansvarar själv för att byta glödlampor (gäller även i kyl, frys och ugn), säkringar, lysrör/glimtändare samt batteri i brandvarnaren. 

Pool/studsmatta
Varken pool eller studsmatta av större modell får ställas upp eller användas på AB SvalövsBostäders mark. Mindre modeller som dagligen plockas bort efter användning är tillåtna. 

Växthus/lekstugor
Varken lösa eller grundlagda byggnader, typ lekstugor, friggebodar eller växthus får uppföras på uteplats eller AB SvalövsBostäders allmänna markytor.

Grillning
Grillning får endast ske under förutsättning att det inte anses som störande av omgivningen. För hyresgäster med uteplats i markplan är det godkänt med grillning (kol- eller gasolgrill) så länge grillen står minst 3 meter från husväggen. På övriga våningar får endast elektrisk grill användas. 

Balkonglådor
Endast balkonglådor som hänger in mot balkongen är tillåtna. Balkonglådor får inte alls sättas upp i loftgångarna på Plåtslagaregatan i Teckomatorp.

Nät på balkongen
Hyresgästerna får lov att sätta upp ett diskret nät så länge de inte göra någon åverkan på balkongen i form av t.ex. skruvhål. 

Markis
Det är tillåtet att sätta upp en markis efter skriftligt godkännande från AB SvalövsBostäder. Hyresgästen ska i samråd med sin husvärd komma fram till bästa ställe för montering. Genomgående hål i fasad, fönsterbåge eller liknande tillåts inte.

Parabol
Paraboler får inte monteras utan AB SvalövsBostäders medgivande.

Uteplats
Uteplatsen är en del av lägenheten och omfattas av skötselansvaret på samma sätt som din lägenhet. Särskilda regler gäller för staket, plattläggning och växter. Fråga din husvärd innan du gör något.