Sponsring

AB SvalövsBostäders riktlinjer för sponsring

SvalövsBostäder vill erbjuda en trygg och trivsam miljö att bo och verka i. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla de kommundelar som våra fastigheter ligger i. En del i detta arbete är att stödja och samarbeta med organisationer inom kultur och idrott. Vi stödjer i huvudsak organisationer och projekt med en tydlig anknytning till vårt geografiska område (Svalövs kommun).

Riktlinjer

  • Föreningens eller verksamhetens värdegrund ska överensstämma med SvalövsBostäders arbete för social hållbarhet – ökad mångfald, integration, jämställdhet och trygghet.
  • Vi sponsrar i huvudsak icke-kommersiella föreningar och verksamheter som har en tydlig anknytning till våra bostadsområden och som berör många hyresgäster.
  • Sponsoravtalen gäller under ett år (1 januari – 31 december) och SvalövsBostäder kräver motprestationer i förhållande till sponsringens omfattning.
Ansökan om sponsring

Avtal om sponsring tecknas på 1 år i taget och det utvärderas årligen.
Ansökan om sponsring ska vara skriftlig. Tänk på att vara utförlig i din ansökan för att underlätta ansökningsprocessen. Vi beslutar om sponsring en gång per år – din ansökan måste därför ha inkommit till oss innan 15 oktober och då gäller det sponsring för kommande året.

Skriv ut och fyll i blanketten ”sponsringsansökan”

Skicka din ansökan om sponsring till
info@svalovsbostader.se
Märk ditt mail med ”Sponsring” i ämnesraden.

Alternativt skicka den med posten till
AB SvalövsBostäder, Box 4, 268 21 SVALÖV
(att: Sponsring)