Garage

AB SvalövsBostäder har ett antal garage i sitt bestånd - dessa finns i Svalöv, Teckomatorp och Kågeröd. 

När du har fått ett hyresavtal på en lägenhet kan du göra en garageansökan. Den gör du via din inloggning på mina sidor. Alla uppsagda garage läggs ut på vår hemsida och därifrån kan du sen göra en intresseanmälan. 

Nedan ordningsföreskrifter gäller för samtliga garage inom SvalövsBostäders bestånd, även de garage som ingår i hyran. 

Garagen är endast avsedda för motorfordon. Förutom motorfordon får endast 4 däck förvaras i garagen. 

Garagen får alltså inte användas som förråd. Garagen får ej heller användas för bilreparationsarbeten, som verkstad, snickarbod, hobbyrum eller plats för svetsning eller målningsarbeten. 

Det är inte tillåtet att sätta upp mellanväggar i någon form i garagelängorna. Inte heller att göra egna elinstallationer, montera andra anordningar eller fasta installationer. 

Det åligger hyresgästen att städa och hålla rent i sin del av garaget samt att inte inkräkta eller hindra andra hyresgästers utnyttjande av sin hyresrätt. 

Hyresgästen ansvarar för all skada inom garaget som orsakats av honom eller av någon för vilken hyresgästen är ansvarig. 

Hyresvärden fritar sig allt ansvar för alla former av skador på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida inte skadan förorsakats av hyresvärden. Hyresvärden är ej försäkringsansvarig för hyresgästens fordon och tillbehör, vid till exempel skada, brand eller stöld. 

Hyresvärden fritar sig även ansvaret för att obehöriga bereder sig tillträde till garaget. 

Det åligger hyresgästen att teckna och vidmakthålla erforderligt brand- och stöldskyddsförsäkring för sitt fordon. 

Hyresgästen äger ej rätt att överlåta eller upplåta garageplatsen i andra hand. I garaget är rökning förbjuden. Det åligger varje hyresgäst att tillse att garaget alltid är låst när man inte vistas där.