Andrahandsuthyrning

Som hyresgäst hos SvalövsBostäder har man möjlighet att hyra ut sin bostad i andra hand om det finns särskilt goda skäl för detta. Det kan t.ex. vara att man har fått ett tillfälligt arbete utomlands eller kommer studera på annan ort. För att kunna söka en andrahandsuthyrning för sin lägenhet vill vi att man har bott i sin lägenhet i ett år.

För att en andrahandsuthyrning ska vara godkänd måste en ansökan fyllas i (se blankett nedan) och SvalövsBostäder ska godkänna den. 

Om andrahandsuthyrning sker innan SvalövsBostäder har hunnit godkänna den, eller helt utan SvalövsBostäders kännedom kan det leda till uppsägning av hyresavtalet med omedelbar verkan.

Villkor vid andrahandsuthyrning
En andrahandsuthyrning godkänns enbart om det finns särskilt goda skäl till detta. Normalt godkänner vi inte att man hyr ut längre än 1 år.

Om andrahandsuthyrningen sker med anledning av en utlandsvistelse måste en person med fullmakt utses. Denna fullmakt ska bifogas ansökan.

Vid en andrahandsuthyrning uppstår det inget hyresförhållande mellan SvalövsBostäder och andrahandshyresgästen. Allt ansvar ligger hos kontraktsinnehavaren (förstahandshyresgästen). Det innebär att kontraktsinnehavaren har fullt ansvar för bland annat att hyran betalas i tid till SvalövsBostäder och att inga störningar uppstår.

Senast 1 månad innan andrahandsuthyrningen upphör ska kontraktsinnehavaren kontakta SvalövsBostäder och meddela om fortsatt boende i bostaden kommer ske eller om uppsägning ska göras. Observera att kontraktsinnehavaren har 3 månaders uppsägning hos SvalövsBostäder. 

För den som hyrt en bostad i andra hand hos oss innebär det inget företräde eller rätt till ett förstahandskontrakt hos SvalövsBostäder.

Blankett för andrahandsuthyrning