Skötsel av uteplatser

Efter förhandlingar med Hyresgästföreningen har det överenskommits att hyresgästerna själva skall ansvara för skötseln av uteplatserna/trädgårdarna (fr.o.m. 2019-04-01)

Grunden för överenskommelsen är att hyreslagen tydligt anger att hyresgästen har ett skötselansvar för hela hyresobjektet. 

AB SvalövsBostäder kommer även fortsättningsvis att klippa häckarna, varvid vi även kommer att klippa bort växtlighet som hänger ut över tomtgränsen och begränsar framkomligheten på trottoaren enligt kommunens regler.

Hyresgästen ansvarar för:

 • Klippning och kantskärning av gräsytor innanför lägenhetsavgränsande staket och häckar.
 • Vård, ogräsrensning och förnyelse av planteringar, rabatter, egna krukor och liknande innanför lägenhetsavgränsande staket och häckar så det ger ett vårdat intryck.
 • Ogräsrensning och städning av plattläggningar och stensättningar innanför lägenhetsavgränsande staket och häckar så att det ger ett vårdat intryck.
 • All vård, skötsel och underhåll av sådant som hyresgästen själv byggt/anlagt efter tillstånd från SvalövsBostäder eller som hyresgästen tagit över efter annan hyresgäst i samband med inflyttning. 
 • Att utemiljö hålls i vårdat och säkert skick, innebär att risk för person eller sakskador inte får föreligga, varken vid normal eller vid exceptionell väderlek. Tänk särskilt på vad som kan hända vid stark vind.

OM ni av någon anledning inte kan utföra arbetsuppgifterna själv går det bra att kontakta en grönyteentreprenör t.ex. Gröna Gården eller Farmartjänst för att köpa deras tjänster.

Hyresgästen får INTE, utan skriftligt tillstånd:

 • Uppföra eller avlägsna byggnader.
 • Anlägga dammar, trädäck, asfaltytor, platt- eller stensättningar.
 • Måla, förändra, ta bort eller göra åverkan på SvalövsBostäders byggnader eller anläggningar såsom plattsättningar, asfaltsytor, staket, plank eller grindar. 
 • Sätta upp staket, plank eller grindar. 
 • Förändra, förstora, förminska eller klippa SvalövsBostäders planteringar eller plantor.
 • Plantera träd, buskar eller växter som KAN bli högre än 1,0 meter eller som har ett växtsätt som innebär stor risk för spridning till grannar eller klättrar på fasader. 
 • Montera markiser, parabolantenner eller vanliga antenner.

SvalövsBostäder ansvarar för:

 • Målning, tvättning, riktning och förnyelse av plank, staket och grindar som satts upp av SvalövsBostäder.
 • Klippning och förnyelse av SvalövsBostäders häckar och träd, även sådana som är lägenhetsavskiljande.
 • Tvättning, riktning och förnyelse men inte ogräsrensning, av plattläggningar och stensättningar som anlagts av SvalövsBostäder. 
 • Snöskottning till EN entré (oftast huvudentrén).
 • Skötsel av allmänna planeringar och anläggningar.

Behöver du hjälp med din trädgård/uteplats?

Om du har behov av hjälp med din trädgård/uteplats kan du själv beställa detta.
De entreprenörer vi använder oss av är:
Gröna Gården AB - 0418-200 55
Örestads farmartjänst - 042-15 63 00
Var vänlig och kontakta någon av dessa för aktuell prisuppgift.