Besiktning av lägenhet

När en lägenhet sägs upp ska en förbesiktning bokas in med områdets husvärd inom en vecka. Undantag är vid dödsfall då anhöriga själv väljer om en förbesiktning ska ske. Förbesiktningen är till som en vägledning inför den framtida flytten - information lämnas om vad du som hyresgäst behöver tänka på eller eventuellt justera i lägenheten innan den slutgiltiga avflyttningsbesiktningen. 

När din avtalstid närmar sig slutet och din lägenhet och förråd är tömda och städade ska du boka in en slutbesiktning med din husvärd. Det är i samband med den besiktningen som du överlämnar alla dina utkvitterade nycklar.

Från och med månadsskiftet februari/mars 2020 ändrar vi våra rutiner vid in- och utflyttningar i våra lägenheter. Slutbesiktningen utförs tillsammans med både in- och utflyttande hyresgäst. Husvärden bokar tid med utflyttande hyresgäst och meddelar sedan den inflyttande hyresgästen om tidpunkten för besiktningen. Nyckelöverlämningen sker därmed på plats ute i lägenheten. Inflyttande hyresgäst får då samtidigt all information gällande fastigheten och kan ställa eventuella frågor direkt till husvärden under besiktningen.