kaageroed

Tycho Brahegatan

Fastigheten omfattar fem radhus med totalt 28 lägenheter, byggda 1980.
Bostadsområdet är barnvänligt och har mycket grönytor. Det ligger i omedelbar närhet till vackra strövområden.  
Inom en radie av cirka 600 meter finns bl.a. butik, bibliotek, förskola, låg- och mellanstadieskola

Kågeröd Tycho Brahegatan

Alla lägenheter har uteplatser. Parkeringsplatser finns.

KÅGERÖD

SÖK LEDIGT

- i Kågeröd

UTHYRNING

Telefontid 10.00-12.00 via vxl. E-post