Lägenhetsregister

Om du bor i ett flerfamiljshus har den lägenhet som du bor i fått ett specifikt lägenhetsnummer i det lägenhetsregister som Lantmäteriet har upprättat.

Lägenhetsnumret finns uppsatt på en väl synlig plats i trapphuset och finns även på ditt avtal. Lägenhetsnumret visar var man är folkbokförd.

OBS! Skylten på dörrkarmen ovanför lägenhetsdörren anger före­tagets interna produktnummer och är inte detsamma som lägen­hetsnumret för folkbokföringen. Vid kontakt med oss är det alltid företagets interna produktnummer som skall anges.