Våren är på gång..

Trots morgonens lätta snöfall finns det tydliga tecken på att våren är på väg..

Det säkraste tecknet är när vägar och gångar sopas och görs fina efter vinterns halkbekämpning.

I dagarna kommer detta att påbörjas ute i våra område och det är bra om parkeringsplatser och gångar kan hållas tomma så att maskinerna kommer fram och kan sopa ordentligt.

2024-04-03