Utskick från SIMAB

Det har kommit till vår kännedom att ett företag som heter SIMAB har gjort utskick till några av våra hyresgäster för att erbjuda en tid för rensning av ventilationskanaler.

Vi ber er bortse från detta utskick och inte boka in någon tid med företaget. Då det är SvalövsBostäders fastigheter ombesörjer vi att det vid behov sker en rensning av fastigheternas ventilationskanaler.

Återkom gärna till oss på 0418-66 78 00 om ni har några frågor.


2018-04-11