Utemiljö

Ny upphandling gällande skötsel av utemiljön är gjord.

Från och med 2020-04-01 kommer Farmartjänst att ta över skötseln på alla SvalövsBostäders områden. 

2020-03-31