Städning av trapphus/gemensamma utrymme

Följande förändring kommer att gälla från den 1 september, 2021.

Från den 1 september 2021, tar Svalöv kommuns Samhällsbyggnadsförvaltning/Kommunservice AB´s städenhet över all städning i vårt bestånd. Det gäller både trapphusstädningar och städning av övriga gemensamma utrymme.

2021-08-25