Spolning av vattenledningsnät i Svalövs Kommun

På måndag, den 3:e oktober startar NSVA den årliga spolningen av vattenledningsnätet i Svalövs Kommun.

I samband med spolningen är det risk för missfärgat vatten samt dåligt eller inget tryck. Undvik att använda vatten, tvättmaskin och diskmaskin. Tappa upp vatten för eget behov under dagtid.

Efter arbetet kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan vara missfärgat. Det är ofarligt, spola kallvatten några minuter så försvinner luft och missfärgningar. 

För mer information om spolningen med karta och hålltider för ditt område, se www.nsva.se/driftinfo eller ring deras kundservice på 010-490 97 00.


2016-09-30