Spolning INSTÄLLD Information från NSVA - Teckomatorp

Se uppdaterad information nedan

NSVA meddelar att spolningen av huvudvattenledningen i Teckomatorp som var planerad till nästa vecka är inställd. Detta är med anledning av att det just nu är torrt i Skåne och uttaget av dricksvatten är nära maxgränsen. Sydvatten som levererar dricksvatten ber alla invånare att spara på vattnet så mycket som möjligt.

Se vidare och uppdaterad information på NSVA´s hemsida 

Under måndagen den 28 maj och tisdagen den 29 maj genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Teckomatorp. Spolningen kommer att ske mellan klockan 07:30-16:00.

Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.


2018-05-23