Ryttaregatan 3 - återstående lägenheter

Efter några avhopp från sökande hade vi istället vårt första valtillfälle idag den 22 augusti.

I bifogad fil finns en lista över samtliga lägenheter. De lägenheter som nu har ett signerat avtal är överstrukna och därmed inte valbara. En uppdaterad ritning bifogas.

På måndag, den 26 augusti är det dags för nästa valtillfälle (lottnummer 11-15). En uppdaterad ritning publiceras därefter på vår hemsida och på vår entrédörr under tisdag förmiddag.Eftersom en del avhopp har inträffat kommer vi komma en bit ner på listan - så ni med lite högre lottnummer kan fortfarande ha chansen... Vi kommer att kontakta er om det blir aktuellt för er att göra ett val av lägenhet.


2019-08-22