Rent, snyggt och säkert i trapphuset

Från den 1 oktober 2017 införde AB SvalövsBostäder nya rutiner för ökad trygghet och trivsel i boendet genom bättre ordning i trapphusen, loft- och källargångar.

Hyresgäster, räddnings- och ambulanspersonal måste kunna färdas snabbt och säkert i våra gemensamma utrymme vid utryckning eller utrymning, även om det är mörkt eller rökfyllt. Därför får det inte finnas brännbart material, hinder eller snubbelrisker i trapphusen. Endast rullatorer får förvaras i trapphusen. 

Denna information finns sedan tidigare i våra ordningsregler men från den 1 oktober började vi omhänderta, fotodokumentera och låsa in alla otillåtna föremål. För att återfå omhändertagna föremål gör du så här:
  • Gå till SvalövsBostäders kontor där du beskriver vad du saknar
  • Betala en administrationskostnad på 100 kronor och få ett kvitto
  • Visa kvittot för husvärden som återlämnar ert föremål
Vi hoppas på er förståelse för de nya rutinerna. De är till för våra hyresgästers säkerhet och som bonus blir det lättare att hålla rent i trapphusen. 


2017-10-10