Parkeringstillstånd..

Följande information gäller de hyresgäster/område som har besökstillstånd samt våra lokalhyresgäster som har parkeringstillstånd i pappersformat.

Era besökstillstånd eller parkeringstillstånd har sista giltighetsdag 2022-01-31. Nya tillstånd är beställda men vi kommer inte att hinna få dem innan månaden har passerat.

Aimo Park är informerade om att era nuvarande tillstånd är giltiga fram till att nya har hämtats ut. Vi informerar er så snart vi har fått hem nya parkeringstillstånd och de är klara att kvitteras ut. 


2022-01-18