Nya hyror för 2021

SvalövsBostäder har träffat en överenskommelse med hyresgästföreningen om nya hyror för 2021. Bostadshyrorna höjs med i genomsnitt 1,7% from 1 januari. Överenskommelsen träffas efter avgörande i Hyresmarknadskommittén. Den retroaktiva hyreshöjningen för januari-mars debiteras i april-juni. 

Hyreshöjningen för varje enskild bostad beror på bostadens bruksvärde eller s.k. målhyra. Höjningen varierar mellan 0-182 kr/månad. Din exakta hyra framgår av hyresavin för april 2021. Några bostäder har behandlats särskilt och kommer att meddelas separat. 

  • De nya hyrorna ger SvalövsBostäder en viss kompensation för kostnader som ökar, säger Per-Olof Järvegren, VD för SvalövsBostäder. Det gäller främst underhållsinvesteringar, köpta tjänster och vattenkostnaden. Vattenkostnaden ökar med 10 %, vilket motsvarar en hyreshöjning om nära 1% bara för vatten. 
  • Det är positivt att vi har en samsyn om att anpassa hyrorna efter bruksvärdet, fortsätter Per-Olof Järvegren. Det ger en mer rättvis hyressättning.
  • Under 2021 kommer vi att slutföra den stora satsningen på Södervångsområdet, säger Per-Olof Järvegren. Efter att vi bytt fönster, yttertak och balkongfronter samt renoverat trapphus är det nu dags att förbättra utemiljön och förbättra multiarenan.

AB SvalövsBostäder

Per-Olof Järvegren 
VD


2021-02-17