Nya entreprenörer för grönyteskötsel

SvalövsBostäder har genomfört en ny upphandling för grönyteskötsel. 6 stycken firmor lämnade anbud.

Gröna Gården har lämnat förmånligast anbud för områdena Svalöv, Teckomatorp, Billeberga och Tågarp. 

Örestads Farmartjänst har lämnat förmånligast anbud för Kågeröd och Röstånga.

Gröna Gården respektive Örestads Farmartjänst tar över skötseln den 1 april och för en första avtalsperiod om två år. Arbetet genomförs i samråd med våra husvärdar.

Vi hälsar Gröna Gården och Örestads Farmartjänst välkomna!

2021-03-25