Ny kollega och ny ordförande

Under våren har vi haft lite förändringar i personalstyrkan och i vår styrelse.

I samband med bolagsstämman den 28 maj tackade vi vår styrelseordförande, Gunnar Bengtsson och vår ekonomichef, Peter Eriksson, för många års förtjänstfulla insatser för våra hyresgästers bästa.

Vår nya ekonomichef, Lars-Bertil Holmberg som senast kommer från fastighetsbolaget Jefast AB, har redan tillträtt. Efter Gunnar Bengtsson är Johan Wigrup styrelseordförande i väntan på att kommunfullmäktige utser ny styrelse för AB SvalövsBostäder, vilket tidigast väntas ske den 17 juni.2019-06-13