NKI-undersökning (Nöjd Kund Index)

Under 2017 kommer AB SvalövsBostäder, med hjälp av ett företag som heter Scandinfo, att skicka ut en kundnöjdhetsundersökning till våra hyresgäster.

Undersökningen kommer att skickas ut löpande, med början i januari, för att vi ska få en robust helårsbild av kundupplevelsen. Det innebär att du troligtvis inte får din enkät samtidigt som din granne. Alla förstahandshyresgäster ingår i undersökningen och kommer att få en enkät per år.

Du kan välja att svara via en pappersenkät (som du returnerar med bifogat svarskuvert) eller via internet - givetvis kan du svara helt anonymt. Väljer du att svara via internet kan du även välja bland 10 andra språk. 

I undersökningen ges utrymme till egna kommentarer. Där tar vi gärna emot era tankar, idéer och förslag på vad ni tycker att vi kan göra bättre, vad ni är nöjda med eller om ni har några övriga önskemål kring ert boende inom SvalövsBostäder.

När vi närmar oss sommarsemestern kan vi förhoppningsvis börja redovisa lite resultat på vår undersökning. Förutsättningen är dock att vi får in minst 10 svar/område. 

Vi hoppas kunna få en tydlig bild över vad vi gör bra och vad vi kan förbättra, som underlag för eventuella förändringar och för framtida projekt - både på kort och lång sikt.  

Tack för gott samarbete!2016-12-20