Matavfallssortering

Ett av våra mål med källsortering är att samtliga fastigheter inom AB SvalövsBostäders bestånd ska vara igång med matavfallssortering under hösten 2020..

Målet är nu nära och vi har utöver nedan adresser bara några enstaka område kvar att dra igång..

Den 1 oktober startar vi upp med sortering av mat i följande källsorteringshus i Svalöv:
Centralgatan 2-4
Fridhemsgatan 5
Herrevadsgatan 18
Svalegatan 11
Norra Parkvägen 3
Skolgatan 21
Svalegatan 36 och 47
Herrevadsgatan 11

I Röstånga startar vi upp på Marieholmsvägen 30 redan idag den 17 september. 

Berörda hyresgäster kommer framöver få ytterligare information om vad som ska sorteras, bruna påsar och vad sortering av mat faktiskt gör för vår miljö. Matavfall blir ju så småningom biogas som driver fordon och gödsel som ger näring till åkrarna - alltså en ren vinst för vår miljö!


2020-09-17