Månadsavisering

Från och med januari 2018 kommer AB SvalövsBostäder börja med månadsavisering till alla våra hyresgäster. Detta innebär att det skapas en ny hyresavi varje månad.

Vårt miljöarbete pågår dagligen. En liten del i detta är att minska vår pappersförbrukning - vi vill därför påminna er om att ni kan hjälpa oss genom att välja något av nedanstående alternativ.

  1. Betala via autogiro - då går allt per automatik och utskick av avi sker endast då det är en förändring på hyran. 
  2. Få hyresavi via mail -sänd ett e-mail med namn på avtalsinnehavare till uthyrning@svalovsbostader.se från den e-mailadress som ni vill att hyresavin ska skickas till varje månad. 
  3. Om ni inte vill ha något utskick av hyresavi i pappersform eller via e-mail finns även alternativet att se avin via "mina sidor".
Önskar ni hjälp med något av alternativen ovan meddela oss på SvalövsBostäder via e-mail, uthyrning@svalovsbostader.se eller telefon, 0418-66 78 02/03.


2017-12-05