Lägesrapport på vår kundundersökning (NKI)

Sakta men säkert börjar vi se resultat på vår pågående NKI-undersökning. I nuläget är det lite mer än halva vårt bestånd som har fått en enkät utskickad. Vår kundundersökning är ett fortlöpande projekt och vi kommer att hålla er uppdaterade via hemsidan på våra åtgärder ute i våra fastigheter. Genom era svar och kommentarer kan vi utläsa vilka åtgärder som ni känner att det finns ett behov av ute i våra områden.

Några svar som utmärker sig i de flesta orter är de som handlar om belysning – både i bostadsområdena och trappor/entréer. Vi närmar oss en mörkare årstid vilket gör att detta såklart är en fråga som man blir mer påmind om. Inom det närmsta kommer det därför genomföras trygghetsvandringar i några område. Då kommer bland annat belysningen ses över i kombination med områdets växtlighet, ibland kan det vara uppväxta buskage som gör att det verkar dåligt upplyst. 

Området som vi startat med idag är Hantverksgatan i Röstånga. Efter vår rundvandring beslutades att vi kommer beställa några nya armaturer till parkeringen på Hantverksgatan (vid veterinärerna). Vi kommer även under senare delen av denna vecka och i början på nästa besöka Västergatan/Plåtslagaregatan i Teckomatorp samt Kågeröd.

Trygghetsfrågorna är också högst aktuella. På Möllegatan i centrala Svalöv är vi just nu igång med ett trygghetsprojekt i miniatyr. Det har monterats nya (låsta) entrépartier i några fastigheter, porttelefon har installerats och det har erbjudits installation av säkerhetsdörrar. Detta hoppas vi ska göra att ni som hyresgäster ska känna större trygghet i ert boende.

Vi vill ta tillfället i akt och påminna er om att vi helst tar emot felanmälningar som rör er lägenhet via samtal till receptionen eller via er husvärd.

Stort tack för alla svar och återkopplingar – det hjälper oss i vårt arbete att ge er ett trivsamt och tryggt boende. 2017-10-24