Information om vår NKI-undersökning

Utskicken av vår NKI-undersökning (Nöjd Kund Index) är nu igång.

Undersökningen kommer att skickas ut löpande under året men redan nu har de första resultaten börjat trilla in. Stort tack för ert engagemang och de svar och kommentarer ni lämnar. Än så länge är det för tidigt att se några tydliga trender av svaren som inkommit men vi hoppas på att kunna ge er en återkoppling inom kort.

Några av er har valt att utnyttja möjligheten att lämna någon kommentar eller synpunkt i slutet av undersökningen. Detta uppskattas då vi kan få en ännu tydligare bild av vad ni som hyresgäster är nöjda med, men även vad vi som hyresvärdar behöver jobba mer med.

Vi vill passa på att påminna om att vi tyvärr inte har någon möjlighet att göra någon återkoppling till er om ni väljer att svara anonymt på undersökningen. 

Tack för gott samarbete!
2017-03-17