Information om nya hyror från och med 2019-01-01

Mellan Hyresgästföreningen Region Norra Skåne och AB SvalövsBostäder har träffats uppgörelse om nya hyror i företagets fastigheter för år 2019.

Parterna har enats om följande:
2019-01-01 ökar hyrorna med 0.95 % i genomsnitt inom ett intervall mellan 0.5 - 2.0 %.

Alla företagstrogna kunder, som bott i samma lägenhet i mer än 3 år den 1 december 2018, och som i övrigt skött sig som hyresgäst hos AB SvalövsBostäder, får ett avdrag med 700 kronor. Beloppet erhålls genom avdrag på hyresavin i januari 2019.

Hyressättning
En rättvis hyra är en hyra som enligt lagen är satt utifrån lägenhetens standard. Lika lägenheter ska värderas lika och skillnader mellan lägenheter skall återspeglas i hyrorna. AB SvalövsBostäder och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne har under åren 2012-2013 samarbetat i ett projekt för att kartlägga AB SvalövsBostäders lägenheter som slutligen har resulterat i en hyressättningsmodell där skillnader i hyra skall motsvara skillnader i boendekvalitet.

Hyrespåverkande egenskaper
Lägenhetens standard påverkas av egenskaper som kan delas in i fyra huvudgrupper. Med utgångspunkt från det får sen varje lägenhet en värdering. De fyra huvudgrupperna är enligt följande:
- Fastighetens geografiska läge
- Fastighetens modernitet
- Lägenhetens storlek och typ
- Lägenhetens modernitet och standard
Om du önskar ytterligare information kan du ta kontakt med:
AB SvalövsBostäder tel. 0418-66 78 00
eller
Hyresgästföreningen Region Norra Skåne tel. 0771-443 443
AB SvalövsBostäder Hyresgästföreningen Region Norra Skåne

2018-12-07