Information med anledning av Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten meddelade 2020-03-10 att risknivån för samhällsspridning i Sverige har höjts till den högsta nivån. Det innebär att det nu är mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen.

Vi på AB SvalövsBostäder har beslutat om en del åtgärder som har direkt påverkan på våra dagliga rutiner och kontakten med våra hyresgäster.

Besök på kontoret
Från måndagen den 23 mars, tills annat meddelas, håller kontoret stängt för icke bokade besökare. Om ni har något ärende som ”inte kan vänta” och som inte kan lösas via telefon eller mail får ni gärna kontakta oss för att boka in ett besök (se kontaktuppgifter nedan).

Hembesök, felanmälan och besiktning 
Våra husvärdar kommer endast att utföra planerade ärende och ärenden som är av akut karaktär ute hos våra hyresgäster. Ett akut fel kan t ex vara stopp i toan, kyl/frys som slutar fungera eller en vattenläcka. 

Om ni upplever besvär med hosta, feber, halsont, andningssvårigheter eller andra luftvägsymptom är det är av största vikt att detta meddelas husvärden i samband med felanmälan eller bokning av besiktning. 

Visning av lägenhet 
Om du sagt upp din lägenhet och med anledning av Coronaviruset inte vill eller kan hålla någon visning i lägenheten ber vi dig att kontakta uthyrningen på SvalövsBostäder snarast. Detsamma gäller om du fått ett erbjudande om en lägenhet men inte har möjlighet att gå på visning.

Våra åtgärder ses över löpande och kan komma att förändras efter behov. Vi uppdaterar efterhand här på hemsidan.

För vidare frågor och information når ni oss på
0418-66 78 00 eller info@svalovsbostader.se

Svalöv kommuns hemsida kan du hålla dig uppdaterad och läsa mer hur vi gemensamt hanterar situationen och de rekommendationer som råder i dagsläget.2020-03-20