Information från NSVA - södra Svalöv

Följande information har vi fått från NSVA.

Det är dags för den årliga spolningen av huvudvattenledningar i södra Svalöv med omnejd. Berörda fastigheter i denna andra etapp finns söder om Rönnebergsvägen och Onsjövägen. 
Följande datum gäller:
Måndagen 13 maj - Fredagen 17 maj
Spolningarna kommer att ske mellan klockan 07:30-15:30.

Hur påverkas jag?
Medan spolningsarbetet pågår kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej


2019-05-10