In- och utflyttningar i AB SvalövsBostäder

Från och med månadsskiftet februari/mars 2020 ändrar vi våra rutiner vid in- och utflyttningar i våra lägenheter.

Slutbesiktningen utförs tillsammans med både in- och utflyttande hyresgäst. Husvärden bokar tid med utflyttande hyresgäst och meddelar sedan den inflyttande hyresgästen om tidpunkten för besiktningen. Inflyttande hyresgäst får på så vis all information gällande fastigheten och kan ställa eventuella frågor direkt till husvärden under besiktningen.2020-02-13