Hyresförhandlingen klar för 2022

Hyresförhandlingen för 2022 är nu klar.

AB SvalövsBostäder har träffat en överenskommelse med Hyresgästföreningen (region norra Skåne) om nya hyror för 2022. Bostadshyrorna höjs i genomsnitt med 1,85% från och med 1 mars 2022. 

Parterna är överens om att för 2022 genomföra en etapp av differentierad hyressättning beaktande de olika bostadslägenheternas bruksvärde eller s.k. målhyra. Inom ramen för den överenskomna höjningen om 1,85% höjs därför de enskilda bostadshyrorna med 0-195kr per månad.

Din exakta höjning kommer att framgå på din hyresavi för april.
Den retroaktiva hyreshöjningen för mars debiteras på avin för april månad.

AB SvalövsBostäder
2022-02-17