Hyresförhandlingen 2023

Information om nya hyror från och med 2023-04-01

AB SvalövsBostäder har tillsammans med Hyresgästföreningen Region Norra Skåne träffat en uppgörelse om nya hyror i företagets fastigheter för 2023.

Parterna har enats om följande:
Bostadshyrorna i lägenheterna med varmhyra höjs i genomsnitt med 4,6 %  
Bostadshyrorna i lägenheterna med kallhyra höjs i genomsnitt med 2,2 % 

Då alla hushåll har ökade månadskostnader har vi i förhandlingen kommit fram till att inte ta ut någon höjning retroaktivt utan den nya hyran kommer börja gälla 2023-04-01. 
Din nya hyra kommer att framgå på hyresavin som skickas ut i mitten av mars.

Parterna är överens om att för 2023 genomföra en etapp av differentierad hyressättning beaktande de olika bostadslägenheternas bruksvärde eller s.k. målhyra. Inom ramen för den överenskomna höjningen om 4,6 % höjs därför de enskilda bostadshyrorna (varmhyra) med 108kr - 465kr per månad. 

Hyressättningen
En rättvis hyra är en hyra som enligt lagen är satt utifrån lägenheternas standard. Lika lägenheter ska värderas lika och skillnader i lägenheter skall återspeglas i hyrorna. AB SvalövsBostäder och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne har under åren 2012–2013 samarbetat i ett projekt för att kartlägga AB SvalövsBostäders lägenheter som slutligen har resulterat i en hyressättningsmodell där skillnader i hyra skall motsvara skillnader i boendekvalitet. 

Hyrespåverkande egenskaper
Lägenhetens standard påverkas av egenskaper som kan delas in i fyra huvudgrupper. Med utgångspunkt från det får sedan varje lägenhet en värdering, de fyra huvudgrupperna är enligt följande:

- Fastighetens geografiska läge
- Fastighetens modernitet
- Lägenhetens storlek i antal rum och kvm
- Lägenhetens modernitet2023-03-07