Hyresförhandlingarna för 2017 är klara

Mellan Hyresgästföreningen Region Norra Skåne och AB SvalövsBostäder har träffats uppgörelse om nya hyror i företagets fastigheter från 2017-01-01.

Parterna har enats om följande:

2017-01-01 ökar hyrorna med i genomsnitt 0,50 % med ett intervall på mellan 0-1,0 % i bolagets lägenheter.

Fördelningen av hyresökningen till respektive lägenhet sker utifrån den hyressättningsmodell som år 2013 togs fram i samarbete mellan Hyresgästföreningen Region Norra Skåne och AB SvalövsBostäder. I hyressättningsmodellen påverkas hyran av egenskaper som kan indelas i fyra huvudgrupper. Dessa fyra hyrespåverkande egenskaper är

Fastighetens geografiska läge

Fastighetens modernitet

Lägenhetens storlek och typ

Lägenhetens modernitet och standard

Alla företagstrogna kunder, som bott i samma lägenhet i mer än 3 år den 1 december 2017, och som i övrigt skött sig som hyresgäst hos AB SvalövsBostäder, får ett avdrag med 700 kronor. Beloppet erhålls genom avdrag på hyresavin i januari 2018.

 2016-11-23