Försening i utlämningen av parkeringstillstånden

Vi informerade 2017-11-07 om att vi börjar ett samarbete med Q-Park om parkeringsövervakning fr o m 2018-01-01

Vår förhoppning var att vi i god tid skulle få ut parkeringstillstånden till respektive hyresgäst men tyvärr har vi inte fått dessa levererade som planerat.

Vi hoppas att snarast kunna meddela alla berörda vilken dag och tid ni kan kvittera ut era parkeringstillstånd, detta kommer att meddelas till respektive hyresgäst via brev.2017-12-13