Ett säkert vårtecken

Nu kan man känna att våren är på ingång och ett säkert vårtecken är när vinterns grus sopas upp ute i våra område.

Under denna och nästa vecka (v.14 och 15) kommer sopningen av våra område att påbörjas. 

Det är bra om parkeringsplatser och gångar kan hållas tomma så att maskinerna kommer fram och kan sopa ordentligt.

2023-04-03