Ett härligt vårtecken...

Nu kan man känna att våren är på ingång och ett säkert vårtecken är ju när vinterns grus sopas upp ute i våra område..

Under nästa vecka (v.12) kommer vår entreprenör BMT påbörja sopningen av våra område i Svalöv. Det kommer informeras i områdena när det är dags för sopning av parkeringarna - då behöver parkeringsplatserna vara tomma så att maskinerna kommer fram och kan sopa ordentligt.

Vi återkommer så snart det är dags för sopning i våra övriga orter.. 

2022-03-16