Brand i sophus..

Följande information gäller våra boende på Kvarnbacken, Herrevadsgatan 3 och Svalegatan 11 i Svalöv.

Det har tyvärr varit en brand i miljörummet nu i påskhelgen och detta måste nu saneras och renoveras.

Information om var ni nu ska kasta ert restavfall är utdelad till samtliga berörda hyresgäster. 
För övrig sortering får vi hänvisa er till återvinningscentralen tills miljörummet är helt återställt.

Vi beklagar det inträffade och hoppas att ni har förståelse för detta. 2022-04-19