Brand i bostadshus på Norra Parkvägen 3, Svalöv

Idag vid 8-tiden bröt brand ut i en lägenhet på Norra Parkvägen 3 i Svalöv. 
Branden spred sig till vinden, men kunde snabbt begränsas av Räddningstjänsten, som var på plats med flera enheter. Räddningstjänsten bedömer att efterbevakningen mot dolda brandhärdar kan avslutas kl 18 idag. Brandorsaken är inte fastställd, men det kan finnas ett samband med renoveringsarbeten som bedrevs i lägenheten där branden började.

Inga personer kom till skada, även om några fått tillsyn för inandning av brandrök, men under en kort period var alla boende evakuerade från sina lägenheter. Tre lägenheter fick sådana skador att det inte är möjligt att flytta tillbaka till utan större återställningsarbete. Omfattningen av och tidplanen för återställningsarbetena är dock inte känd idag, utan väntas klarna under veckan efterhand som omfattningen av vattenskador, skador på elinstallationer och brandgränser klarnar.

Vi är tacksamma att så få drabbades och håller dem informerade via direktkontakt.

Vid brand i ditt bostadshus är ditt skydd mycket bättre om du har hemförsäkring. Se över ditt försäkringsskydd, se till att din brandvarnare har bra batteri, lämna aldrig värmekällor utan tillsyn och grilla aldrig på balkongen.


2019-07-31