Besök av Sydantenn under v. 47

Sydantenn kommer framöver att besöka samtliga område hos SvalövsBostäder för att svara på frågor och hjälpa våra hyresgäster med TV-tjänster.

Under följande vecka (v. 47) kommer de besöka följande område (se nedan). Om ni som bor på områdena önskar någon hjälp kan ni bege er till uppsamlingsplatsen på respektive område där det finns representanter från Sydantenn.

TECKOMATORP
Ringvägen, Teckomatorp
Måndagen den 18 november
Kl. 15.00 - 17.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan 

Västergatan, Teckomatorp
Måndagen den 18 november
Kl. 17.00 - 19.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan

Plåtslagaregatan, Teckomatorp
Måndagen den 18 november
Kl. 19.00 - 21.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan

BILLEBERGA
Kvarnliden
, Billeberga
Tisdagen den 19 november
Kl. 15.00 - 18.00
Personal från Sydantenn finns vid källsorteringshuset 

Vattenverksvägen, Billeberga
Tisdagen den 19 november
Kl. 18.00 - 19.00
Personal från Sydantenn finns vid källsorteringshuset

KÅGERÖD
Tycho Brahegatan
, Kågeröd
Onsdagen den 20 november
Kl. 15.00 - 17.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan

Trädgårdsgatan/Luggudegatan, Kågeröd
Onsdagen den 20 november
Kl. 17.00 - 19.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan på Luggudegatan 

Brandkårsgatan, Kågeröd
Onsdagen den 20 november
Kl. 19.00 - 20.00
Personal från Sydantenn finns vid källsorteringshuset 

Möllarpsvägen/Stenhuggaregatan, Kågeröd
Onsdagen den 20 november
Kl. 20.00 - 21.00
Personal från Sydantenn finns vid tvättstugan

Information och tidsplan för övriga område kommer inom kort att publiceras här.


2019-11-18