Aktuella projekt

Det pågår just nu en del arbete ute i våra område - här följer en sammanfattning av aktuella projekt.

Svalöv
Södervångsområdet är vi nu i hamn med allt arbete i våra hus. Målning, byte av fönster och dörrar, belysning och takbyte är några exempel på det som är utfört. Det som återstår i projektet är utemiljön. Våra entreprenörer är gång med plattläggningen men resterande arbete med utemiljön är dock överklagat under upphandlingen och kommer därmed igång tidigast under våren 2021.

Vi är snart igång med renovering/nyläggning av tak på några hus. Detta gäller Kvarngatan 26-30, Möllegatan 1 och 3 samt Ryttaregatan 1. Information kommer inom kort att förmedlas ut till de boende i aktuella område med en tidsplan. 

Billeberga
Byte av plank och staket är igång på Kvarnliden i Billeberga, detta beräknas vara klart under hösten.

Tågarp
Vid Södervägen/Torggatan i Tågarp har ett pingisbord, boulebana och grillplats kommit på plats. Grillplatsen kommer att utrustas under våren 2021.

Röstånga
Hantverksgatan 2 pågår just nu målning av fasaden och detta kommer vara klart under hösten. Garaget på Hantverksgatan 4 kommer att göras om till ett nytt miljöhus. 

Kågeröd
Tycho Brahegatan fortsätter renoveringen av en del uteplatser vilket innebär läggning av nya betongplattor.
2020-09-11