Återstående lägenheter efter andra valtillfället - Ryttaregatan 3

Nu har vi haft vårt andra valtillfälle för val av lägenhet.

Nedan finns en lista över samtliga lägenheter. De lägenheter som nu har ett signerat avtal är överstrukna och därmed inte valbara.

På torsdag, den 29 augusti är det dags för nästa valtillfälle (lottnummer 16-20). En uppdaterad ritning publiceras därefter på vår hemsida och vid vår entrédörr under fredag förmiddag.
2019-08-27