Årlig spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun

Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun kommer att ske med start måndag 6 april.

Spolningar görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå under vardagar kl 07.30-15.30, dock ej helgdagar. Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan. Exakta datum och tider för arbetet i specifika områden kan inte uppges eftersom spolningschemat kan komma att justeras under arbetets gång.

Spolningschema: 
6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga och avslutas i Teckomatorp.
27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa
18-22 maj: Kågeröd
25-29 maj: Röstånga

Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet, men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och missfärgat vatten. Rekommendationen är då att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen.

Det kan ske ändringar i schemat så gå gärna in på NSVA:s hemsida för uppdaterad information.


2020-04-02