Årlig spoling av vattenledningar i Teckomatorp

Följande information kommer från NSVA.

Under vecka 41, dagarna 8-12 oktober, genomför NSVA årlig spolning av huvudvattenledningar i Teckomatorp. Spolningen kommer att ske dagtid mellan klockan 09:00-15:00. Vi har inte möjlighet att uppge exakt datum eller tid när vi är i just ditt närområde.

Hur påverkas jag?

Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, i enstaka fall kan du bli utan vatten. Missfärgning av vattnet kan också förekomma. NSVAs rekommendation är att man spolar kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan man använder det till dryck och tvätt. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår kan man kontakta NSVA på telefon 010- 490 97 00.

Spolningen bidrar till att hålla god vattenkvalitet.

Vatten finns att hämta: Nej
Startdatum: 2018-10-08 09:00 Beräknas klart: 2018-10-12 15:00


2018-10-03